Naked Thursdays, från 19.00 och framåt. Nakna får då en egen avdelning men har tillgång till hela stället.