From 1 mars kostar det 150 kr att gå in i Bion.
Par (1 man & 1 kvinna) betalar 200 kr tillsammans.
Pensionärer betalar 100 kr innan kl. 15.00.
För killar 18-25 år är inträdet 50 kr. Välkomna!